“The future belongs to the risk takers, not the security seekers. The more you seek security, the less of it you will have, and the more you pursue opportunity, the more security you will achieve.”  –Brian Tracy

Het lijkt tegenstrijdig dat zoeken naar zekerheid niet tot meer zekerheid leidt.

Het probleem met die zekerheid is dat het vaak leidt tot compromissen die ons in een positie van zwakte drukken. Bijvoorbeeld, als je genoegen neemt met een baan die niet bij je past, maar ja, het betaalt de rekeningen.

Hoewel dit soort compromissen nodig kunnen zijn op de korte termijn, is het geen goede strategie voor zekerheid op de lange termijn. Immers, een baan kan wegvallen en worden overgenomen door iemand anders.

Wanneer je niet de controle hebt over je bron van zekerheid, dan is het niet echt zekerheid, maar alleen de illusie van zekerheid.

Als je de gemoedsrust wilt die je krijgt bij financiële zekerheid dan heb je meer nodig dan een goede baan. Je zult mogelijkheden moeten zoeken om volledig de controle te krijgen over de factoren die tot financieel succes leiden.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de wereld, en ook geld, in overvloed aanwezig zijn.

Je zult mogelijkheden moeten zoeken waarmee je waarde kunt creëren voor anderen en daarmee ook voor jezelf.

Pas als je de bron van geld controleert kun je financiële zekerheid bereiken.